Kontakty

Majitelia chalupy (Owners/Eigentumer)

Luboš (Slovak, Russian): +421 (0) 911 998 785 Iveta (Slovak, English, Deutsch): +421 (0) 915 998 785
E-mail: info@peknachalupa.sk
Spoločná tiesňová linka: 112
Polícia (Police/Polizei): 158
Operačné stredisko polície v D.Strede (Police operation centre): 0961 111 111
Hasiči (FireDep./Feuerwehr): 150
Záchranka (Ambulance/Rettungsdienst):155
Linka záchrany (Emergency Line): 0850 111 313 (lekárske rady ako poskytnúť
prvú pomoc v núdzi)

Lekárska služba prvej pomoci v D. Strede (Local Emerg./Local Rettungs.): 031/5525 455